Mööbli kokkupanek ja paigaldus Mööbli kokkupanek ja paigaldus

EXPERTUNDERSÖKNINGAR OCH KONSULTATIONER

Din renovering är klar men problem kvarstår?

Renoveringsarbetena är klara och möblerna monterade men du har upptäckt besvärande defekter och vet inte vad du ska göra vidare? Vår sakkunnig ger dig konsultation och råd. Den sakkunnige granskar möbler framför allt för att upptäcka och fastställa synliga och dolda fel och att bedöma hur kritiska de är. Expertundersökning av möbler fastställer eventuella avvikelser från normer och förekomst av brister samt beskrivs orsakerna till dessa. Våra sakkunniga hjälper att upprätta rapporter och utlåtanden, ger nödvändiga råd och uttalar sig i domstol för att skydda dina intressen vid behov.

Söker du pålitliga sakkunniga som kan lösa ditt problem snabbt och effektivt?

Vi på Profixer erbjuder ett brett urval av sakkunnigtjänster som hjälper dig att upptäcka och avhjälpa den verkliga anledningen till felet så snabbt som möjligt och skyddar dina intressen. Våra sakkunniga har flera års erfarenhet och en lång lista över framgångsrika ärenden.

Tjänster som tillhandahålls:

  • expertundersökning för fastställande av skada vid skada på möbler till följd av olyckor (läckage osv.);
  • fastställande av orsaken till förstörelse av enskilda detaljer eller ihopmonterade möbelenheter, bl a glas- eller plastföremål;
  • fastställande av orsaken till nedfallna hängande skåp;
  • fastställande av orsaken till „svällning“ av bordsskivor;
  • fastställande av orsaken till förstört beklädnadsmaterial på möbler inom zoner med värmepåverkan från ugnar, spishällar osv.;
  • expertundersökning av tekniska uppdrag för projektering av möbler;
  • expertundersökning av konstruktionsdokumentation vid framställande av möbler, bl a tekniska villkor.

Är du orolig för att problemen kvarstår trots att du får ”ett dokument”?

Vi genomför en grundlig expertundersökning, utfärdar ett uttömmande utlåtande och hjälper dig att hitta en optimal lösning så snabbt som möjligt så att du slipper för mycket stress och besvär. Vi står på din sida. Dina intressen är våra intressen.

Se exempel på våra utförda arbeten i sociala medier – Facebook och Instagram.

Vill du diskutera saken? Ring oss gärna!

(+372) 55 686 666

KONTAKT