Mööbli kokkupanek ja paigaldus Mööbli kokkupanek ja paigaldus

PROJEKTERING OCH PROJEKTLEDNING

Vill du spara tid och möda?

Möblering av vilket som helst objekt är en ganska komplicerad process med många avgörande faktorer: lokal som avviker från standard, kundens skräddarsydda utrustning, utförandetider osv. Just därför tar vi så stor hänsyn till såväl organisering av arbetsprocessen som ihopmonterings- och monteringsprocessen. Profixers team av specialister sparar din tid och möda genom att själv ta hand om projekteringen och samordningen av processen. Vi säkrar effektiv projektledning och smidig hantering av projektet.

Vill du hålla dig uppdaterad om arbetet med ditt projekt?

Vi förstår mycket väl att en transparent arbetsprocess är mycket viktig för insikt i arbetsprocessen som helhet. Vårt team ansvarar för såväl organisering och ledning av projektet som utarbetande av algoritmer och åtgärder för att kontrollera genomförandet av projektet. Professionell ihopmontering av möbler – det är en process som börjar med detaljerad planering. Efter grundlig granskning av ritningarna för möblerna och lokalerna förbereder vi en budget och en plan. Vi genomför det utarbetade projektet på plats och lämnar regelbundna rapporter över utförda arbeten till dig.

Vi garanterar:

  • högkvalitativt utförande av projektet;
  • tids- och kostnadsbesparing för dig;
  • regelbundna tydliga rapporter;
  • oberoende övervakning av projektet;
  • skydd av dina intressen vid eventuella tvister.

Profixer ger alla monteringsarbeten en avtalsenlig 3-årig garanti. Efterlevnad av bruksanvisningarna för möblerna hjälper att förlänga deras livslängd.

Se exempel på våra arbeten i sociala medier – Facebook och Instagram.

Vill du diskutera saken? Ring oss gärna!

(+372) 55 686 666

KONTAKT